Kontakt

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Instytut Socjologii UJ

Adres: Kraków, ul. Grodzka 52 p.68 III brama
Tel.: (12) 663 17 92, (12) 965 17 92
E-mail: dorota.pawlus@uj.edu.pl