Sylabusy

Semestr I

I.1 PODSTAWY METODOLOGII BADAŃ EDUKACYJNYCH, Introduction to educational research methodology

Repetytorium ze statystyki (Repetitory Course of Statistics) - Andrzej Sokołowski, Sabina Denkowska

A. Sokołowski

I.1 Introduction to educational research methodology (Wstęp do metodologii badań edukacyjnych) - Rianne Janssen, University of Leuven, Belgia

R. Janssen

I.2  Analiza danych za pomocą pakietu statystycznego STAT (Introduction to STATA. Data Processing and Analysis in STATA) - Artur Pokropek, PAN, Warszawa, Polska

A. Pokropek

II.1 Klasyczna teoria testów (Classical Test Theory) - Jerzy Brzeziński, UAM, Poznań, Polska

Prof. Brzeziński

Semestr II

III.1  MODELE POMIARU CECHY UKRYTEJ, Modern Test Theory (IRT)

 

a. IRT Models for Dichotomous Responses (Modele dla zmiennych 0-1 ) – Ronald K. Hambleton, Univeristy of Massachusetts, USA

b. IRT Models for Polymotous Response (Modele dla zmiennych porządkowych ) – Ronald K. Hambleton, Univeristy of Massachusetts, USA

R. K. Hambleton

c. IRT Models for Multidimensional Data (Analiza danych wielowymiarowych) - Wilco Emmons, University of Tilburg, Holandia

W. Emons

III.3 Eksploracyjna (EFA) + (PCA) i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA) (Exploratory (EFA) + (PCA) and Confirmatory Factor Analysis) (CFA)) - Roman Konarski, Uniwersytet Gdański, Polska

R. Konarski

Semestr III

II.2 Wybrane zastosowanie IRT Practical Issues in Educational Measurement 

a, b. Test Scaling/Equating (Zrównywanie i łączenie wyników testowych) - Cees Glas, University of Twente, Holandia    

C. Glas                                              

c, d. Computerized Adaptive Testing (CAT) (Wyznaczanie poziomów wykonania testów)- Kyung (Chris) T. Han, GMAC, Waszyngton, USA

C. Han

e. Optimal Design of Educational Tests (Optymalna konfiguracja testów edukacyjnych) - Wim J. van der Linden, Univeristy of Twente, Holandia

W. J. van der Linden

f. Test Validity (Walidacja testów) - Stephen G. Sireci, University of Massachussets, USA

S.G. Sireci

 

Semestr IV

V. 1 Banki zadań, próbkowanie macierzowe, Analysis of Data from Multicounty Educational Research

Warsztaty z analizy powszechnie dostępnych danych z międzynarodowych badań edukacyjnych np. PISA. Część 1 (perspektywa psychometryczna) ((Part 1 (psychometric perspective)) - Christian Monseur, University of Leuven, Belgia

C. Monseur

Warsztaty z analizy powszechnie dostępnych danych z międzynarodowych badań edukacyjnych np. PISA. Część 2 (perspektywa socjoekonomiczna) (Part 2 (socio-economic perspective)) - Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

M. Jakubowski