Materiały dydaktyczne

Semestr I

I.1 PODSTAWY METODOLOGII BADAŃ EDUKACYJNYCH, Introduction to educational research methodology

Pliki do ściągnięcia

Repetytorium ze statystyki (Repetitory Course of Statistics) - Andrzej Sokołowski, Sabina Denkowska

Pliki do ściagnięcia - część 1

Pliki do ściagnięcia - część 2

I.1 Introduction to educational research methodology (Wstęp do metodologii badań edukacyjnych) - Rianne Janssen, University of Leuven, Belgia

Pliki do ściągnięcia

I.2  Analiza danych za pomocą pakietu statystycznego STAT (Introduction to STATA. Data Processing and Analysis in STATA) - Artur Pokropek, PAN, Warszawa, Polska

STATA

II.1 Klasyczna teoria testów (Classical Test Theory) - Jerzy Brzeziński, UAM, Poznań, Polska

Pliki do ściągnięcia - część 1

Pliki do ściągnięcia - część 2

Semestr II

III.1  MODELE POMIARU CECHY UKRYTEJ, Modern Test Theory (IRT)

 

a. IRT Models for Dichotomous Responses (Modele dla zmiennych 0-1 ) – Ronald K. Hambleton, Univeristy of Massachusetts, USA

Pliki do ściągnięcia

b. IRT Models for Polymotous Response (Modele dla zmiennych porządkowych ) – Ronald K. Hambleton, Univeristy of Massachusetts, USA

Pliki do ściągnięcia

c. IRT Models for Multidimensional Data (Analiza danych wielowymiarowych- Wilco Emmons, University of Tilburg, Holandia

Pliki do ściagnięcia

III.3 Eksploracyjna (EFA) + (PCA) i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA) (Exploratory (EFA) + (PCA) and Confirmatory Factor Analysis) (CFA)) - Roman Konarski, Uniwersytet Gdański, Polska

Pliki do ściągnięcia

Pliki do ściągnięcia

Semestr III

II.2 Wybrane zastosowanie IRT Practical Issues in Educational Measurement 

a, b. Test Scaling/Equating (Zrównywanie i łączenie wyników testowych) - Cees Glas, University of Twente, Holandia    

Pliki do ściągnięcia                                          

c, d. Computerized Adaptive Testing (CAT) (Wyznaczanie poziomów wykonania testów)- Kyung (Chris) T. Han, GMAC, Waszyngton, USA

Pliki do ściągnięcia

e. Optimal Design of Educational Tests (Optymalna konfiguracja testów edukacyjnych) - Wim J. van der Linden, Univeristy of Twente, Holandia

Pliki do ściągnięcia

f. Test Validity (Walidacja testów) - Stephen G. Sireci, University of Massachussets, USA

Pliki do ściągnięcia

 

Semestr IV

V. 1 Warsztaty z analizy powszechnie dostępnych danych z międzynarodowych badań edukacyjnych np. PISA. Część 1 (perspektywa psychometryczna) ((Part 1 (psychometric perspective)) - Christian Monseur, University of Leuven, Belgia

Sampling

Replicates

Scaling test

SE differences

OECD TOT AVE

Exercies macro without PVs SPSS

Exercies macro with PVs SPSS

Pliki inp 

Warsztaty z analizy powszechnie dostępnych danych z międzynarodowych badań edukacyjnych np. PISA. Część 2 (perspektywa socjoekonomiczna) (Part 2 (socio-economic perspective)) - Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, Polska